Rijbewijs B — wetgeving tweede fase

Vanaf 1 oktober 2017: wijziging rijopleiding

hamer op wetboek

Op 09/06/2017 keurde de Vlaamse Regering een Besluit goed dat een tweede stap zet in de hervorming van de rijopleiding.

Volgende wijzigingen treden in voege op 01/10/2017

Termijn minimumstage: opgetrokken van 3 naar 9 maanden.

De kandidaat zal minimum 9 maanden moeten oefenen onder dekking van zijn voorlopig rijbewijs voordat hij kan deelnemen aan het praktijkexamen in Vlaanderen.

 1. Voor wie?
  Voor alle kandidaten die vanaf 01/10/2017 een voorlopig rijbewijs aanvragen bij de gemeente.
 2. Voor wie niet?
  Voor kandidaten die vóór 01/10/2017 een voorlopig rijbewijs hebben aangevraagd (ook al wordt dit voorlopig rijbewijs na 01/10/2017 vervangen omwille van verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging begeleider).

Vrije begeleiding: verplicht vormingsmoment voor de begeleider.

Voordat men als begeleider vermeld kan worden op het voorlopig rijbewijs van een kandidaat, moet een verplichte vorming van 3 uur gevolgd worden bij een erkende rijschool of een zelfstandig instructeur. Deze vorming is 10 jaar geldig.

 1. Voor wie?
  Voor alle kandidaten die vanaf 01/10/2017 een voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen bij de gemeente.
 2. Voor wie niet?
  Voor kandidaten die vóór 01/10/2017 een voorlopig rijbewijs hebben aangevraagd (ook al wordt dit voorlopig rijbewijs na 01/10/2017 vervangen omwille van verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging begeleider).

Rijbewijs B — nieuwe wetgeving

Vanaf 3 februari 2014: wijzigingen aanvraag voorlopig rijbewijs categorie B.

hamer op wetboek

Voorlopig rijbewijs categorie B model 36 maanden: vermelden van begeleiders + geen extra passagier.

Op een voorlopig rijbewijs categorie B model 36 maanden zal de begeleider moeten worden vermeld.
De aanvrager van het voorlopig rijbewijs kan ervoor kiezen om maximum twee begeleiders te vermelden, maar een tweede begeleider is niet verplicht.

De houder van een voorlopig rijbewijs categorie B 36 maanden mag dus enkel sturen met begeleiders die op het voorlopig rijbewijs staan vermeld.
Er mag geen bijkomende passagier meer meerijden!

Voorlopig rijbewijs categorie B model 18 maanden: passagiers moeten voldoen aan voorwaarden van begeleider.

Een houder van een voorlopig rijbewijs categorie B model 18 maanden mag maximum twee passagiers meenemen, op voorwaarde dat zij voldoen aan de voorwaarden om als begeleider op te treden.
Andere passagiers zijn niet toegelaten!

Plaats van begeleider in het voertuig + bijstand door gebrevetteerde instructeur

De begeleider moet vooraan in het voertuig plaats nemen. Een tweede begeleider mag achteraan in het voertuig meerijden.

Naast de begeleider kan de kandidaat-bestuurder zich laten begeleiden door een gebrevetteerde instructeur. Deze instructeur moet zich niet laten vermelden op het voorlopig rijbewijs.

Wat te doen bij verstrijken geldigheidsduur?

Bij het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs categorie B model 36 of 18 maanden kan de kandidaat-bestuurder de opleiding verder zetten door het volgen van 6 uur praktijkles in een erkende rijschool.
Daarna kan de kandidaat-bestuurder (met een voertuig en instructeur van de rijschool) deelnemen aan het praktisch examen categorie B.

De lesuren die men gevolgd heeft voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs tellen niet mee.
Wanneer de kandidaat op hetzelfde moment, na twee mislukkingen voor het praktisch examen, verplicht is zes uur praktisch onderricht in een rijschool te volgen, volstaat het om één keer zes lesuren te volgen om opnieuw te kunnen deelnemen aan het praktisch examen.

Let wel: indien men eerst twee keer mislukt, vervolgens zes lesuren volgt en niet opnieuw aan een examen deelneemt alvorens de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs afloopt, dan dient men opnieuw zes lesuren te volgen om opnieuw deel te nemen aan een praktisch examen.

Vraag een prijs op maat van jouw eisen aan!

Contacteer ons